Dobry autorytet

autorytet-pospay-129.jpg

Skończyła się postać autorytarnego szefa, prawdziwego tyrana, który narzuca swoje decyzje! Lider nowej generacji emanuje autorytetem nad swoimi zespołami, nie będąc przy tym dominującym.

W dzisiejszym przywództwie bardziej liczy się charyzma niż autorytaryzm.
Możesz być dobrym liderem nie będąc strasznym! Dominujący i autorytarny lider nie jest tak naprawdę przystosowany do ograniczeń menedżerskich słynnego pokolenia Y. Jak to utrzymać przewagę nad zespołem i pozycjonować się jako lider, nie będąc szefem? Aby to zrobić, musisz odnieść sukces w motywowaniu swoich pracowników w następujący sposób, poprzez rozwijanie swojej siły wpływu.

Nadać znaczenie.

Rolą lidera „nowej generacji”, któremu udaje się kierować zespołem bez uciekania się do autorytaryzmu, jest motywowanie swoich „żołnierzy” poprzez nadawanie znaczenia ich działaniu w firmę. Jeśli ludzie mają świadomość, że przyczyniają się do realizacji różnorodnego projektu, czują się dumni i naturalnie chcą podążać za swoim liderem.


Ciekawe artykuły: https://wle.pisz.pl/terminale-platnicze


Rozwijaj swoją charyzmę.

Aby odnieść sukces w inspirowaniu, motywowaniu i kierowaniu pracownikami bez uciekania się do władzy, lider biznesowy musi mieć silną charyzmę. Czy masz charyzmę lwa morskiego i aurę równą mniej więcej śwince morskiej? Dobra informację dla Ciebie: charyzmę można rozwijać! Bardzo niewielu ludzi rozwija się z naturalną zdolnością do sprawiania, by inni chcieli ich naśladować. Bardzo mało ludzi ma wrodzoną charyzmę. Osoba z charyzmą w bezpośredni sposób będzie miała autorytet nad swoim zespołem, a nawet będzie w stanie podejmować niepopularne decyzje, nie będąc przy tym autorytarną.

Dodaj komentarz